Cestovní doklady

Pro nejlepší nabídky nejlepších maďarských hotelů klikněte sem!

Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.

 

Cestování do Maďarska s dětmi

Dovolujeme si připomenout, že:

Dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.

K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.

 

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je nutno se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

 

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz, technický průkaz vozidla, tzv. zelenou kartu = mezinárodně platný doklad o pojištění vozidla.

Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít s sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

 

Cestujeme s pejskem, kočičkou

 

Při převozu psů a koček musí být splněny tyto požadavky:

1. pas mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie.

Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře (jejich seznam bude zveřejněn na webových www.svscr.cz

2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování nebo označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

3. očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování. Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.