Cestovní doklady

 

Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.

 

Cestování do Maďarska s dětmi

Dovolujeme si připomenout, že:

Dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.

K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.

 

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je nutno se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

 

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz, technický průkaz vozidla, tzv. zelenou kartu = mezinárodně platný doklad o pojištění vozidla.

Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít s sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

 

Cestujeme s pejskem, kočičkou

 

Při převozu psů a koček musí být splněny tyto požadavky:

1. pas mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie.

Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře (jejich seznam bude zveřejněn na webových www.svscr.cz

2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování nebo označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

3. očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování. Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.