Ekoturistika v Maďarsku

Ekologická turistika je vůči okolnímu prostředí zodpovědné a ohleduplné cestování s cílem dopřát si požitek a s veškerou šetrností ocenit současné i minulé přírodní a kulturní hodnoty.

Pro nejlepší nabídky nejlepších maďarských hotelů klikněte sem!

Maďarsko je mimořádně bohaté na přírodní hodnoty, neboť na mnoha jeho místech zůstal zachován v částech puszt, bažin, močálů, záplavových území, pastvin, lesů a travnatých ploch prapůvodní svět fauny a flóry v téměř nedotčeném stavu. Tyto hodnoty lze cestou jejich šetrného poznávání zachovat i pro příští pokolení.

Na území Maďarska se nachází 10 národních parků, 36 chráněných krajinných oblastí a 142 přírodních rezervací, takže téměř 10% jeho rozlohy zabírá chráněná příroda. Země se může chlubit více než tuctem  významných a i za hranicemi známých chráněných přírodních oblastí: území Ramsár, Světové dědictví UNESCO (krasová jeskynní soustava Aggtelek, Národní park Hortobágy, krajina Fertő), rezervace biosféry. 

Pod územní správu národních parků spadá více než dvě stě naučných stezek, návštěvnická střediska a předváděcí místa, s jejichž pomocí se zájemci mohou seznamovat s přírodními hodnotami. Do těsnějšího styku s přírodou se dostanou  prostřednictvím vyžádaného odborného doprovodu a informačních materiálů, velký důraz je kladen na předávání poznatků o ochraně přírody.

Kromě národních parků obstarávají ekoturistickou činnost a zároveň plní i významnější úlohu v životě daných mikroregionů přírodní parky.

Přírodní park zabírá mimořádně hodnotnou a svéráznou část krajiny, většinou její přírodní rezervaci, která je vhodná i k rekreačním účelůmPřírodní parky jsou dílem kulturní krajiny, který venkov obhospodařuje šetrným způsobem. Prostřednictvím péče o krajinu si uchovávají svůj osobitý svéráz a vybudováním speciální infrastruktury - výletní trasy, naučné stezky, muzea apod. - se stávají otevřenými pro veřejnost. Jsou to přírodní rezervace či jejich části, které jsou ve význačné míře vhodné k rekreaci, naplnění volného času, oddechu, k představení přírodních a historických hodnot oblasti a zprostředkování k tomu se vážících poznatků, a kde jsou k nalezení odborně zaměřené informační služby.