NEJZNÁMĚJSÍ MUZEA V BUDAPEŠTI

NEJZNÁMĚJSÍ MUZEA V BUDAPEŠTI

Pro nejlepší nabídky nejlepších maďarských hotelů klikněte sem!

Aquincum muzeum a pozůstatky města

Adresa: III., Szentendrei út 139.
www.btm.hu

Otvírací doba:
mezi 15-30. dubna a 1-31. října:
pozůstatky města: ú-ne: 9-17 h, výstavy: ú-ne: 10-17 h;
mezi 1.května-30. září:
pozůstatky města: ú-ne: 9-18 h, výstavy: ú-ne: 10-19 h
(mezi 1. listopadu-14. dubna otevřena pouze výstavní hala mezi 10-16 h)

Jeden z nejrozsáhlejších archeologických parků na území Maďarska má za sebou již 110 let existence. Památky 2000 let starého města Aquincum. Památky z doby římského impéria. Sbírka dobových fresek, rekonstruované vodní varhany, socha Fortuny Nemesis, mozaiková podlaha, na které jsou vyobrazení Herkules a Diana. Nová stálá expozice: Řím v Aquincum

Ceny vstupného: 350-1600 HUF


Budapeštské historické muzeum – Hradní muzeum

I., Szent György tér 2.
www.btm.hu

Otvírací doba:
10-18 h (mezi 1. list.-28. únorem: 10-16 h)
v úterý zavřeno s výjimkou 16. května – 15. září

Sbírka archeologických nálezů na území Budapešti. Budapešt ve středověku: rozvoj osídlení od doby římské až po XIII. století.
Středověký královský hrad na Budíně: sbírka původních užitkových předmětů, pečetí, předmětů ze skla, zbraní a náhrobních kamenů. Gotické sochy z královského paláce. Budapešt v novověku: historické okamžiky v životě velkoměsta.
Ceny vstupného: 700-1800 HUF


Ludwigovo muzeum - Muzeum moderního umění

Művészetek Palotája - Palác umění
IX., Komor Marcell utca 1.
www.ludwigmuseum.hu

Otvírací doba: úterý-neděle: 10-20 h
(poslední sobotu každého měsíce: 10-22 h)

Maďarská část sbírky známých sběratelů výtvarného umění, manželů Ireny a Petra Ludwigových z Kolína. Soustřeďuje se na světové umění uplynulých 50 let a současného maďarského umění za posledních 10 roků.

Ceny vstupného: 600–2200 HUF


Maďarská národní galerie

I., Szent György tér 2.
http://www.mng.hu/

Otvírací doba: úterý-neděle: 10-18 h

Sbírka umístněná v budovách A,B, C a D Budínského hradniho paláce vlastní 100 tisíc uměleckých děl od nejstarších dob založení státu až po současnost.
Stálé výstavy: Středověké a renezanční lapidárium, Gotické dřevěné sochy a deskové obrazy, Pozdně gotické oltářní archy, Umění renesance a baroka, Krypta habsburského palatina, Malířství (Gyula Bencúr. Mihály Munkácsy, Viktor Madarász, Pál Szinyei Merse) a sochařství (Béni Ferenczy, Ferenc Medgyessy) XIX. století.
Ceny vstupného: 1000-3000 HUF


Maďarské národní muzeum

VIII., Múzeum krt. 14-16.
www.mnm.hu

Otvírací doba:
úterý-neděle: 10-18 h

Muzeum vzniklo v roce 1802 zásluhou grófa Ference Széchényiho,který mu věnoval své sbírky mincí, knihovnu a řadu uměleckých předmětů, jejichž počet dnes už přesahuje milion exponátů. Obrovská sbírka má od roku 1846 dodnes své stálé místo v klasicistní budově projektované Mihályem Pollackem.
Stálé výstavy: Dějiny Uherska a Maďarska od vzniku státu až do roku 1990. Lapidárium – památky z doby římské.

Ceny vstupného: 550-1100 HUF


Memento park – park soch

XXII. obvod, Balatonská silnice (hlavní silnice 7) – nároží ulice Szabadkai
www.mementopark.hu

Otevřeno každý den od 10 hodin až do setmění

Toto místo nás zavede do časů, kdy v polovině Evropy panovali komunisté. Sochy rudé propagandy sovětského typu se v ostatních východoevropských státech likvidovaly. V Budapešti, v Parku soch je možné shlédnout celkem 40 děl, kdysi umístněných na veřejných prostranstvích. Tady je socha Lenina, Marxe a Engelse, několik soch sovětských vojáků a monumentální pomníky komunistických hrdinů a alegorické sochy. Na Park soch navazuje Stalinova tribuna, výstava umístněná
v barácích a projekce filmu definuje a připomíná atmosféru světa za železnou oponou.

Ceny vstupného: 300-1500 HUF


Muzeum dopravy

XIV., Városligeti krt 11. (okružní tř. Měst. sadů)
www.km.iif.hu

Otvírací doba:
úterý-pátek: 10-17 h, sobota-neděle: 10-18 hod
(od října do května se zavírá o hodinu dříve)

Jedna z nejstarších historických dopravních sbírek v Evropě.
Proslulé jsou exponáty železničních modelů. Na ploše osmi tisíc čtverečních metrů jsou ke shlédnutí následující stálé výstavy:
100 roků a současnost, 100 roků maďarské automobilové dopravy, 100 roků maďarské státní plavební dopravy, Dějiny silniční dopravy a Dějiny parních lokomotiv, Dějiny městské dopravy.

Ceny vstupného: 500-1000 HUF


Muzeum krásných umění

XIV., Dózsa György út 41. (Náměstí hrdinů)
www.szepmuveszeti.hu

Otvírací doba:
úterý-neděle: 10-18 h

Jádro materiálů muzea vytvořila v letech 1870 bohatá sbírka uměleckých obrazů rodu Esterházyů. Do dnešních dnů dosáhla úctyhodného počtu sta tisíc uměleckých děl. Od roku 1906 jsou sbírky muzea uložené v okázalé klasicistní budově na Náměstí hrdinů. Muzeum vlastní i exponáty z ciziny a to od dávnověku až podnes. Mimo sbírek umění starého Egypta, antického Řecka a Říma vlastní ucelenou sbírku malířských škol italských mistrů od XIII. do XVIII. století. Skvost španělského malířství představuje sedm El Grecových obrazů, vynikající díla reprezentují francouzské malířství XIX.-XX. století.

Ceny vstupného: 800-2200 HUF


Műcsarnok – Výstavní hala

XIV., Dózsa György út 37. (Náměstí hrdinů)
www.mucsarnok.hu

Otvírací doba:
úterý, středa pátek – neděle: 10–18h, čtvrtek: 12-20h

Je největší výstavní objekt v zemi a jednou z dominantních klasicistních budov, které určují vzhled Náměstí hrdinů. Nemá vlastní sbírky, pravidelně se zde pořádají dočasné výstavy, v první řadě moderního umění, tvorby současných umělců a tvůrčích skupin.

Ceny vstupného: 700-2000 HUF


Národopisné muzeum

V., Kossuth tér 12.
www.neprajz.hu

Jedno z největších odborných muzeí v Evropě, vlastní 139 tisíc maďarských a 53 tisíce cizích uměleckých předmětů. Okázalá budova někdejší královské kurie (Nejvyšší soudní dvůr v Uhrách) v sobě spojuje stavitelské prvky renesance, baroka a klasicismu: Stojí v sousedství Parlamentu. Stálé výstavy muzea: Tradiční maďarská lidová kultura, Od pravěkého společenství po civilizaci.

Ceny vstupného: 700-1400 HUF


Umělecko průmyslové muzeum

IX., Üllői út 33-37.
www.imm.hu

Otvírací doba:
úterý-neděle: 10-18 h

Muzeum je jednou z nejkrásnějších stavitelských památek hlavního města. Autorem návrhu secesního paláce završeného střechou ze Zsolnayho keramiky je Ödön Lechner a Gyula Pártos.

Ceny vstupného: 500-2000 HUF


Židovské Muzeum

VII., Dohány utca 2.
http://www.aviv.hu/

Otvírací doba:
pondělí-čtvrtek: 10–16.30h, pátek: 10–14.30h, neděle: 10-17.30
(1. listopadu -1.března.: neděle–čtvrtek: 10–15.30, pátek: 10–13.30h)
Vstupenka platí pro vstup do muzea a zároveň i do kostela.

V Evropě archiektonicky ojedinělé synagoze v ulici Dohány je přistavená, stylově nerušící budova muzea s mimořádně cennou sbírkou judaik. Stálé výstavy představují obřadní předměty používané při židovských svátcích, předměty každodenní potřeby, jakož i dějiny maďarského holocaustu.

MAPA
x
Objevte regiony Maďarska
Hungary Puszta a jezero Tisza Pahorkatina Eger-Tokaj Budapešť a okolí Balaton Panonie