Maďarsko je bezpečnou destinací

Mezinárodní média přinášejí v poslední době zprávy o alarmující situaci v souvislosti s migranty, kteří cestují na Západ a nemohou odcestovat z Budapešti kvůli Maďarskem dodržovaným směrnicím EU. Maďarská policie, která má povinnost dodržovat zákony EU, dává pokyny v rámci jasně vymezeného právního rámce týkajícího se tisíců migrantů, kteří vstoupili na území EU nelegálně, bez víza nebo jiných cestovních dokladů. Navzdory přílivu migrantů, zůstává osobní bezpečnost a bezpečnost majetku v Maďarsku stejně vysokou hodnotou jako tomu bylo kdykoli v posledních letech. Maďarsko je tedy stejně bezpečnou turistickou destinací jako před rokem.

Pro nejlepší nabídky těch nejlepších hotelů v Maďarsku klikněte prosím sem!

Náhlý nárůst závažnosti problematiky migrace - jež má nepředvídatelné důsledky pro celou Evropu – je v centru zájmu jak s ohledem na veřejnost v Maďarsku, tak v mezinárodním měřítku. Přítomnost migrantů v Budapešti je směrována do několika jasně vymezených míst, především v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží Keleti a Déli.

Určené tranzitní zóny nemají vliv na turisty, protože se nacházejí daleko od obvyklých turistických tras a nezpůsobují proto žádné problémy v přístupu k pamětihodnostem města. Stejně tak přítomnost migrantů neovlivňuje každodenní život obyvatel města v tak dramatickém měřítku, jak vyplývá z titulků nebo fotografií  mezinárodních médií.
 

V souladu s dlouholetou tradicí jsou Maďaři stále lidé pohostinní, s přátelským vztahem k hostům, projevujícím empatii a vstřícnost.