Západní Zadunají - země plná rozmanitostí a obdivuhodných míst

Západní Zadunají (Panonie) - velmi snadno dostupná část severozápadního Maďarska, je ideálním místem pro rodinnou dovolenou, odpočinek, golf, wellness víkend anebo turistické výlety.

Podrobný katalog ve formátu PDF regionu Západní zadunají je k stažní ZDE.

Rozmanitá krajina, kde se střídají kopce, údolí a vrchovina, láká příznivce pěší turistiky stoupat ke hradům, obdivovat zámky, procházet se v arboretech i po vinných stezkách, přitahuje milovníky vodních sportů, rybaření, cyklistiky, ale také příznivce bohatého výběru kvalitních vín a dobrého jídla.
Vyrábí se tu dvě celosvětově známá hungarika, herendský a zsolnayský porcelán. 

Tři hodnoty Zadunají byly zaznamenány na Seznam světového dědictví UNESCO – Opatství Pannonhalma, starokřesťanské krypty ve městě Pécs a jezero Fertő.

Na Martinově hoře v Pannonhalmě se skví nejstarší klenot maďarského stavitelského umění, sídlo Arciopatství Benediktýnů, které k jeho 1000letému výročí navštívil i papež Jan Pavel II. Jsou zde soustředěny neocenitelné hodnoty: gotická klenba baziliky, klášter s jedinečnou nepoškozenou středověkou křížovou chodbou, „Porta Speciosa" z červeného mramoru s nádhernými plastickými renesančními ornamenty, knihovna s 360 000 svazky, která patří mezi největší knihovny světa, archiv s vědeckými a uměleckými kolekcemi.

Pécs, v dobách římských nazývána Sopianae, byla důležitým střediskem raného křesťanství. Při vykopávkách byly nalezeny stavby dalekosáhlého významu z 5. století: Mausoleum raného křesťanství na náměstí Szent István tér uchovává kapli o jedné lodi, malbami zdobenou hrobku a kryptu.
Římská náhrobní kaple v ulici Apáca 14 má tři lodě, dlažbovou mozaiku z 2.- 4. století a nástěnné malby. Rovněž hrobka Krug na náměstí Dóm tér ukazuje raně křesťanské fresky. I Bazilika na tomto náměstí patří k nejcennějším svědectvím středověkého umění v Maďarsku.

Jezero Fertő je součástí Národního parku Fertő-Hanság a bylo prohlášeno biosférickou rezervací mezinárodního významu. Jezero je na východě a jihovýchodě obklopeno slanisky, močály a vlhkými loukami. Slaniska jsou velmi výhodná místa jak pro hnízdící, tak i pro tažné ptáky, bylo jich zde zaznamenáno na 210 druhů. Na kopcovitějším západním pobřeží se nachází 5,5 ha přísně chráněného území, na kterém se vyskytují vzácné druhy rostlin.

Oblast Západního Zadunají je regionem se širokou paletou wellness a léčebných lázní určených k uchovávání zdraví, léčení, odpočinku i zábavě. Je nesnadné vyjmenovat všechny možnosti, jelikož počínaje městem Mosonmagyaróvár, přes Győr, Bükfürdő, Sárvár až po Lenti nalezneme všude příležitost k relaxaci a regeneraci formou mnoha příjemných zážitků.